Pažský trojúhelníkOstrov Pag > Novalja

Pažský trojúhelník

Pažský trojúhelník je název neobvyklého otisku v kamenitém terénu, který byl objeven v květnu roku 1999 na kopci Tusto čelo. Kopec Tusto čelo se nachází severozápadně od města Pagu, nedaleko od trajektního přístavu Žigljen. Jedná se o fenomén, který přitahuje pozornost věřících, alternativních badatelů minulosti a ufologů. Na základě geologických výzkumů bylo zjištěno, že kamení uvnitř Pažského trojúhelníku má světlejší barvu než kamení mimo trojúhelník, a že po vystavení ultrafialovému světlu vyzařuje červenou barvu. Červená barva je důkazem toho, že kamení uvnitř trojúhelníku prošlo termickým zpracováním. Předpokládá se, že tento megalitický otisk vznikl před 12 000 lety. Přístup k Pažskému trojúhelníku je poměrně jednoduchý, protože okolo přístavu Žigljen, ale i na ostatních komunikacích kolem Novalje jsou rozmístěny ukazatele, které označují směr ke kopci Tusto Čelo. Pažský trojúhelník za pouhé tři roky po jeho odhalení navštívilo více než 30 000 lidí z celého světa.