Mandre

Obec a poístav jížni od Šimunech smirem k Novalje, na sluneené strani ostrova, s výhledem na ostuvky Škrda a Maun. Tam odpoeívají mištané obce Kolan, který nemá poímý poístup k mooi. Severni od poístavu Mandra byl polovinou 80-tých let vystavin Gajac, první turistické sídlišti na ostrovi.
  • Ostrov Pag
  • Ostrov Pag
  • Ostrov Pag