• Město Pag - Ostrov Pag
  Město Pag - Ostrov Pag

  MĚSTO PAG -Největším a nejvýznamnějším městem na ostrově je město Pag. Město Pag je městem mořské soli. Kvůli její důležitosti v 15. století vznikl Pag jako plánované a plánovitě opevněné město, které při prohlídce nabízí zvláštní zážitek.

 • Mediteran Pag, Turistická Agentura z Pagu
  Mediteran Pag, Turistická Agentura z Pagu

  V naší nabídce se nacházejí apartmány, pokoje, pensiony, hotely a kempy ve městech ostrova Pagu (Pag, Novalja, Povljana). Destinace, obrázky a výlety ostrov Pag.

 • Pláže na ostrově Pagu
  Pláže na ostrově Pagu

  Ostrov Pag jeden z největších Jadranských ostrovů: s 285 km2 pátý největší, a s 270 km členitého pobřeží je ostrovem s nejdelší pobřežní linií na Jadranu, plný zálivů, zátok, mysů a pláží.

Pravidla a podmínky využívání internetových stránek

1. Souhlas s podmínkami používání
Využíváním těchto internetových stránek, respektive jakýchkoliv na nich uvedených služeb, souhlasíte se zde uvedenými pravidly a podmínkami používání. Prosíme Vás, abyste si podmínky využívání přečetli a respektovali, neboť v opačném případě ponesete následky pro jejich nedodržení předepsané zákonem, respektive touto smlouvou. V případě, že nesouhlasíte s pravidly a podmínkami využití těchto stránek, pak je nevyužívejte.

2. Obsah internetových stránek
Obsah a služby na našich internetových stránkách jsou určeny uživatelům pouze pro osobní, nikoliv komerční využití.

3. Přesnost a pravdivost informací
Donadić d.o.o.se zavazuje podniknout s rozumnou mírou vše, aby spolehlivě zajistila přesné a kvalitní informace.
Donadić d.o.o.není zodpovědná za nesprávné údaje ze strany obchodních partnerů – majitelů ubytovacích jednotek.
Pro Donadić d.o.o. jsou závazné výhradně informace zveřejněné na těchto internetových stránkách a agentura Donadić d.o.o.není nikterak zodpovědná za informace získané jiným způsobem.

4. Osobní a nekomerční využití dostupných údajů
Tato internetová stránka je určena výhradně k Vašemu osobnímu a nekomerčnímu využití. Je zakázáno kopírování, distribuce, prodej a jakýkoliv jiný způsob využití údajů z těchto stránek pro komerční či nelegální účely.

5. Obsah internetových stránek
Autorem všech informací na internetových stránkách je Donadić d.o.o.ve spolupráci se svými partnery. Obsah, který není majetkem Donadić d.o.o. je zvláště označen. Pokud si všimnete jakéhokoliv porušení autorských práv, prosíme vás, abyste nás o tom informovali na e-mail: info@mediteranpag.com abychom tento obsah odstranili z našich stránek, pokud se s autorem či majitelem nedohodneme jinak.

6. Soukromí a ochrana osobních údajů
Návštěvník stránek se nemusí registrovat ani uvádět jakékoliv osobní identifikační údaje, aby mohl využívat těchto stránek. Identifikační osobní údaje vyžadujeme pouze v momentě, kdy uživatel posílá žádost o ubytování a to pomocí formuláře pro „Dotaz na ubytování“. Osobní údaje získané tímto způsobem využíváme pouze k účelu, pro který je vyžadujeme – zpracování nabídky pro poskytnutí služeb. Zavazujeme se, že údaje získané tímto způsobem neprodáme, nezveřejníme, nepronajmeme ani nepředáme třetím osobám. Pokud si uživatel přeje, může v jakémkoliv momentě žádat o vymazání svých údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy ke zpracování Vašich údajů, obraťte se na nás pomocí e-mailu.
Při vyplňování žádosti pro ubytování má uživatel možnost zapnout opci krátkodobého zapamatování svých údajů, které se uchovávají pomocí cookie na počítači uživatele po dobu jednoho dne

7. Další údaje, které se shromažďují na našich stránkách
Navštívením našich stránek se shromažďují informace, které nejsou osobní povahy a slouží nám, abychom sledovali statistiku návštěvnosti na našich stránkách. Některé z informací, které jsou získávány tímto způsobem, jsou: verze a typ vyhledávače, rozlišení monitoru, IP adresa apod. Shromažďování těchto údajů je prováděno pomocí cookie, přičemž malé množství těchto údajů se uchovává ve Vašem osobním počítači.

8. Zakázané nebo nedovolené využití
Využíváním této internetové stránky se zavazujete, že informace a údaje a zvláště fotografie, jakož i další materiály, které jsou majetkem Donadic d.o.o nebo jejích partnerů, nebudete využívat zakázaným nebo nedovoleným způsobem. .

9. Odkazy na další internetové stránky
Tyto internetové stránky obsahují i odkazy na internetové stránky, které jsou spravovány jinými firmami a osobami a mají výhradně informativní charakter. Tyto odkazy jsou k dispozici pouze jako doporučení, respektive potenciální zdroj dalších a obsáhlejších informací. Vzhledem k tomu, že Donadić d.o.o.nemá žádný vliv na jejich editorskou politiku, zříká se touto smlouvou jakékoliv zodpovědnosti, týkající se pravdivosti informací i obsahu těchto stránek.

10.Změny podmínek využívání
Tyto podmínky a pravidla používání se mohou měnit, a to v jakémkoliv okamžiku a bez předchozího ohlášení. Změny vstupují v platnost okamžikem zveřejnění. Návštěvníkům a uživatelům se doporučuje čas od času pročíst si tyto podmínky a pravidla, aby byli co nejpřesněji informováni. Tato smlouva je platná, dokud ji jedna smluvní strana nevypoví. Vy můžete vypovědět tuto smlouvu v kterémkoliv okamžiku tím, že přestanete využívat tuto internetovou stránku a že zničíte materiály, které jste z ní jakýmkoliv způsobem uchovali.
Svou další přítomností na těchto internetových stránkách a využitím našich služeb máme za to, že souhlasíte a akceptujete všechna nařízení těchto podmínek a pravidel.

V Pagu, 01.02. 2006.