Stare Miasto PagWyspa Pag > Pag

Stare Miasto Pag

Stari grad Pag (Stare Miasto) znajduje się o kilometr dalej od starego ośródka mieskiego. Stare Miasto niegdyś było wielkie i bogate miasto umocnione silnymi murami. Portem wyjściowym dla miasta był KoSljun, miejscowość na zachodniej stronie wyspy. W Starym Mieście eksploatowano sól i był tam port przeznaczony dla łodzi średniej wielkości.
W Starym Mieście istnieją liczne pozostałości murów i domów, resztki dróg i fortyfikacji, oraz dobrze zachowane części klasztoru franciszkańskiego i kościoła romańskiego Św. Marii. Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z roku 1192.