Lun

Chodzi o miasteczko na końcowym północnym zachodzie wyspy, otoczone koronami stuletnich oliwek, wyglądających impresywnie - jakby wyrosłe z kamieni. Łagodny wśrodziemnomorski klimat i cisza - są idealnym miejscem od wypoczynku.
  • Wyspa Pag
  • Wyspa Pag
  • Wyspa Pag