VidikovacOtok Pag > Pag

Vidikovac

Na zahodnem izhodu iz mesta Pag na prometnici, ki pelje proti Novalji se po vzponu po serpentinah na levi strani nahaja planota Vidikovac s katere lahko vidimo celtono panoramo mesta Pag. Veliko turistov koristi priložnost, da jo fotografira.

V neposredni bližini Vidikovca se nahaja Gradec, področje na katerem je izgrajena prva naselbina človeka iz neolita, mlajše kamene dobe. S te pozicije se je lahko kontroliral prihod sovražnikov iz katerekoli smeri. Na Gradini ni veliko ostankov, ki bi bili takoj opaženi, vendar je kraj zelo interesanten in ima lep pogled na mesto Pag.

Gradina je bila delno komunikacijska trasferzala starodavnega človeka, ki se je kot lovec v iskanju za divjadi gibal od zaledja današnjega Zadra, preko Paga, naprej proti severnemu delu Kvarnerja in Gorskemu Kotarju. Gradec je zanimiv tudi po tem, ker se je v 19. stoletju na tem mestu plansko raziskovala možnost ekploatacije zlata. V ta namen se je izpiral kamen, vendar so iz neznanih razlogov v začetku 20. stoletja bila ta raziskovanja prekinjena, čeprav obstajajo informacije o tem, da je zlato (v zrnu in prahu) najdeno.